Какво предлагаме

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

Диагностично - Консултативен ЦентърЕВРОКЛИНИКЕООД е създаден в средата на 2000 год., като лечебно заведение за спешна, първична и специализирана доболнична медицинска помощ. Клиниката разполага със собствена база, разгърната на две нива с площ от 520кв.м. със собствен паркинг.

ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД извършва профилактични медицински прегледи по Наредба №3 на Министерство на здравеопазването и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД има обособени: приемна с регистратура, 10 бр. специализирани кабинети, Медико - диагностична лаборатория, работеща под външен качествен контрол на НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО  и  3 манипулационни. В приемната са създадени удобни условия за кратко изчакване на пациента и придружителите му.

 ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД е разположен в кварталБъкстон”. Клиниката е обвързана с добра инфраструктура осигуряваща лесен достъп с личен и обществен транспорт. Клиниката разполага с външни и вътрешни телекомуникационни връзки, което улеснява  достъпа до нея и обезпечава бързата координация на членовете на екипа при неотложни и екстрени ситуации, включително с GSM и GPS системи за контрол.

За сигурността на пациентите и персонала, ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД  поддържа 24-ва охрана и електронна защита със СОТ.

 

В ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД работят специалисти по:

 • Вътрешни болести: кардиология; гастроентерология; ендокринология; нефрология.
 • Хирургични болести : обща хирургия; коремна хирургия;
 • Урология
 • Акушерство и гинекология
 • Офталмология
 • УНГ
 • Неврология и отоневрология
 • Мамология /болести на млечната жлеза/
 • Дерматология и дерматовенерология

 

ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД извършва следните образни, функционални и    лабораторни изследвания :

 • ЕКГ; холтер на артериално налягане, холтер ЕКГ.
 • ехография на коремни органи; млечна жлеза; щитовидна жлеза; ехография на тазови органи.
 • Ехокардиография.
 • Eхо мамография.
 • Остеодинзитометрия.
 • Аудиометрия; отоневрологично изследване
 • Определяне на зрителна острота; биомикроскопия; безконтактно изследване на очно налягане.  
 • Изследвания на кръв и урина с определяне на пълен обем хематологични, биохимични и имунологични показатели; хормонални изследвания и туморни маркери;
 • Микробиологични изследвания на урина, влагалищен, раневи секрет и други.
 • Всички изследвания се извършват в Клиниката с новозакупена немска и японска апаратура, а някои от високо - специализираните изследвания в клиники на МУ София.

 

ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД е в тясно сътрудничество с Университетските болници на Медицински университет в гр.София, ВМА и УМБАЛСМ “Пирогов”, ІV – та МБАЛ, МБАЛ „Доверие”, УБ „Лозенец” и др. Това дава възможност за планова и спешна хоспитализация на пациенти, като се подбира най-подходящата за болния клиника, респ. водещ специалист, съобразно конкретното страдание. Тези контакти осигуряват висококачествено обслужване на пациентите, потърсили нашата помощ.

         ДКЦЕВРОКЛИНИКизвършва специализирана извънболнична медицинска помощ на лица, доброволно застраховани при  ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД , „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, ЗД „СЪГЛАСИЕ” АД, ЗК „УНИКА" АД, „ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА“ ЗАД, „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД,     ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД  за профилактични медицински прегледи, консултация, медико-диагностична дейност и провеждане на лечение в обемите, посочени в сребърна, златна и луксозна опция..

 Медицинските дейности в ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД са строго съобразени с въведените “ ПРАВИЛА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА” в Република България.

 

Наши дългогодишни партньори през изминалите години са:

 

 ”МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД с всички поделения в страната, ПРАКТИКЕР БЪЛГАРИЯ с всички поделения в страната, БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД с всички поделения в страната, ”ДАРУ КАР- ВMW”АД, “ФОРМПРИНТ” ЕООД, “Ибис 21” ООД, “Балкан Ай Ти Си” ООД, “Аркатекс” ООД, “Олга стил” ООД, “Невада-Пл” ЕООД,“Балканфарма” АД, Българска Национална Телевизия, “Софияпласт” АД, “Аутобар пакиджинг” АД, “Сима” ООД, Строително инвестиционно дружество “АСПЕКТИ”,    “D & N” ООД, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална инспекция по околна среда и водите гр. София,  Рол Систем ООД, Итал текс ООД, SOS Детски селища България, БУДЕРОС България ООД, Термомакс ООД, Столичен електротранспорт, ИСК при УНСС гр. София, Хелпман България, БИСС Адвъртайзинг ООД, Електрум ООД, Електроди Ихтиман АД, Електронконсорциум ООД, „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД,  НОЛА 7, Рекламна агенция КИВИ ООД, OMV България, БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, Банка ДСК с всички офиси в страната,”Александър логистикс” ООД, БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИТ ЕООД, ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД с всички поделения в страната, Столичен дом за радостни обреди, Ес Ди Ай Груп ООД с всички офиси в страната, МобилТел АД, СофияМед АД, ЕТЕМ, Теленор България, БНП Париба България, ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД, ЛИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШЪН МАРИЦА ЕООД, ВАТТС, КАМЕНИЦА АД, ВАТТС ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД, Костал България аутомотив ЕООД    и др.   

 

В наше лице тези фирми  имат партньор, свързан с дългосрочно сътрудничество, който обезпечава здравните им нужди, както в чисто прагматичен план /изискуем от Нормативната уредба/, така и в медицинските измерения на техните потребности.

 

ДКЦЕВРОКЛИНИКЕООД приема нови клиенти за  обслужване, както индивидуално, така и групово с комбиниране на разнообразни пакети от медицински услуги, според индивидуалните желания на нашите клиенти.

 

 

 

С Уважение,

 

Цветанка Душанова

Магистър по икономика

и здравен мениджмънт

УПРАВИТЕЛ