ДКЦ Euroklinik ЕООД

София, бул. "Цар Борис III" №163
тел: +359 2 9 555 008 / +359 2 9 555 009
тел: +359 889 147 007 / +359 2 443 7007
email: euroklinik@euroklinikbg.eu

ИНТРО

Диагностично - Консултативен Център "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД е създаден в средата на 2000 год., като лечебно заведение за спешна, първична и специализирана доболнична медицинска помощ. Клиниката разполага със собствена база, разгърната на две нива с площ от 520кв.м. със собствен паркинг.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД извършва профилактични медицински прегледи по Наредба №3 на Министерство на здравеопазването и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД има обособени: приемна с регистратура, 10 бр. специализирани кабинети, Медико - диагностична лаборатория, работеща под външенкачествен контрол на НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО и 3 манипулационни. В приемната са създадени удобни условия за краткоизчакване на пациента и придружителите му.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД е разположен в квартал "Бъкстон". Клиниката е обвързана с добра инфраструктура осигуряваща лесен достъп с личен и обществен транспорт. Клиниката разполага с външни и вътрешни телекомуникационни връзки, което улеснява достъпа до нея и обезпечава бързата координация на членовете на екипа при неотложни и екстрени ситуации, включително с GSM и GPS системи за контрол. Центърът разполага с компютърна система за обработка и съхранение на данните от извършените прегледи и изследвания и поддържа електронни досиета за отделните пациенти на Клиниката.

За сигурността на пациентите и персонала, ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД поддържа 24-ва охрана и електронна защита със СОТ.

Клиниката разполага с леки автомобили и съвременно оборудвани реанимобили VW, които се използват за визити и наблюдение на пациенти в домашни и болнични условия. Това предоставя възможност за денонощни прегледи, диагностика и извършване на лабораторни изследвания и манипулации, както в Клиниката, така и у дома с преносима апаратура.

начало

СПЕЦИАЛИСТИ

В ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД работят специалисти по:

начало

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД извършва следните образни, функционални и лабораторни изследвания:

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД е в тясно сътрудничество с Университетските болници на Медицински университет в гр.София, ВМА и Центъра за спешна медицинска помощ "Пирогов", ІV – та МБАЛ, болница Доверие, Университетска болница Лозенец и др. Това дава възможност за планова и спешна хоспитализация на пациенти, като се подбира най-подходящата за болния клиника, респ. водещ специалист, съобразно конкретното страдание. Тези контакти осигуряват висококачествено обслужване на пациентите, потърсили нашата помощ.

ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД извършва специализирана извънболнична медицинска помощ на лица, доброволно здравноосигурени при "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ" АД, ТОКУДА ЗОФ АД, ВАЙС МЕДИКА АД, ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД, ЗОФ "ХИПОКРАТ" АД за профилактични медицински прегледи, консултация, медико-диагностична дейност и провеждане на лечение в обемите, посочени в сребърна, златна и луксозна опция..

Медицинските дейности в ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД са строго съобразени с въведените " ПРАВИЛА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА" в Република България.

начало

ПАРТНЬОРИ

Наши дългогодишни партньори през изминалите години са:

В наше лице тези фирми имат партньор, свързан с дългосрочно сътрудничество, който обезпечава здравните им нужди, както в чисто прагматичен план /изискуем от Нормативнатауредба/, така и в медицинските измерения на техните потребности. ДКЦ "ЕВРОКЛИНИК" ЕООД приема нови абонати за денонощно обслужване, както индивидуално, така и групово с комбиниране на разнообразни пакети от медицински услуги, спорединдивидуалните желания на нашите клиенти.

начало